top of page

סקטור ייבוא וייצוא

מדינת ישראל הופכת אט אט לאחת מהמדינות עם הקשרים העסקיים הטובים ביותר, באמצעות חתימה על הסכמי סחר עם מדינות רבות ופיתוחים טכנולוגיים שיוצרים ביקוש למוצרים תוצרת כחול-לבן בכל העולם. בנוסף, התפתחות הבנקאות ואמצעי התשלום הזמינים בכל עת, משפרים גם הם את הקשרים העסקיים בין המדינות וגורמות לכך שיותר ויותר חברות במדינת ישראל מתעסקות בייבוא ובייצוא מוצרים ושירותים.

יתר על כן, הצורך של אנשי העסקים בישראל להתרחב לשווקים נוספים הן על ידי ייבוא חומרי גלם ומוצרים זולים ומכירתם בישראל, והן על ידי ייצוא תוצרת ישראלית לשווקים בחו"ל גורמת לכך שישנה התעסקות רבה יותר בכל הקשור להליכי ייבוא וייצוא במדינת ישראל.

יחד עם זאת, למרות התפתחות הסקטור בשנים האחרונות, מדובר בסקטור מורכב הטומן בחובו סיכונים וסיכויים ולכן חשוב להכיר את הכללים בצורה מיטבית. לדוגמה: יש להבין את ההליכים הנדרשים מול רשויות המכס בייבוא ובייצוא מוצרים, הליכי השילוח מול החברות בחו"ל, התקשרויות מול נמלים וחברות הובלה בעולם ובישראל, התנהלות כספית בין הלקוחות והספקים וכיו"ב.

סקטור זה הינו חריג משום שמרבית הפעילות הפיננסית נעשית באמצעות מטבעות חוץ שונים שיש להן השפעה הן על הנהלת החשבונות של החברה, הדוחות הכספיים, הדוחות האישיים של בעלי המניות של החברה והן על ההתנהלות העסקית-כלכלית של החברה. יש לחשוב בכובד ראש ולקבל החלטה לגבי מדיניות החברה בכל הנוגע לסחר במטבע חוץ, מסחר מקוון וכיו"ב. בנוסף, ישנן הטבות רבות שמעניקה מדינת ישראל לכל העוסקים בייצוא, לדוגמה: הטבות מפעל מועדף בחוק לעידוד השקעות הון, מע"מ בשיעור אפס על מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ, מע"מ בשיעור אפס על ייצוא טובין. יתרה מזאת, ישנן גם הטבות וחוקים שונים החלים על ייבוא וייצוא טובין שיש להכירם היטב, למשל: מכס, מס קניה וכיו"ב.

משרדינו מעניק את השירותים הבאים ומתמחה בתחום זה:

  • הנהלת חשבונות.

  • ביקורת דוחות כספיים.

  • ייצוג מול רשויות המס (דוחות מיוחדים, דיוני שומה, ניכויים וכיו"ב).

  • ייעוץ מס (ניצול האפשרויות באופן מקסימאלי בחוק לעידוד השקעות הון).

  • ייעוץ כלכלי.

  • הכרות עם החוקים הרלוונטיים.

bottom of page