הצהרת הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל על רכוש והתחייבויות ליום מסוים עפ"י דרישת רשות המיסים, המוגשת ע"י נישומים מסוימים לרשות המיסים, עפ"י סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה.

הצהרת ההון כוללת דיווח על רכוש והתחייבויות במסגרת העסק, רכוש והתחייבויות פרטיים של הנישום, בן/בת זוגו וילדיו שבשנת המס טרם מלאו להם 18 שנה.

בעת הגשת הצהרת הון יש להמציא את המסמכים הבאים לאימות הפרטים המוצהרים: אישור יתרות מחברות הביטוח, אישור יתרות של חשבונות בנק, קופות גמל, קרנות השתלמות, אישור על תכולת הבית, חוזי רכישת נדל"ן, מסמכי רכישת ניירות ערך וכיו"ב.

הצהרת ההון משמשת, בין היתר, לאיתור נכסים שלא דווחו הכנסות בגינם, הכנסות מחו"ל שלא דווחו וכן כל גידול הון בלתי מוסבר. לאור האמור, נדרשת תשומת לב מיוחדת לשמירת מסמכים המעידים על גידול בהון/שימוש בכספים, כגון: מסמכי רכישת/מכירת נכסים, מתנות, העברות כספים בין בני משפחה, הוצאות מיוחדות (אירועים משפחתיים משמעותיים וכיו"ב), זכיות וכיו"ב.

 

חבות בהגשת הצהרת הון

פקודת מס הכנסה לא קובעת פרק זמן מסוים שבו כל נישום מחויב להגיש הצהרת הון למס הכנסה, אך, מידי שנה, נישומים שפתחו תיק לראשונה ברשות המיסים, בין אם מדובר בתיק של חברה בע"מ או בתיק של עסק עצמאי, נדרשים להגיש הצהרת הון ראשונה לרשות המיסים. בנוסף, רשות המיסים תפנה באופן ייזום לנישומים שלגביהם קיים חשש לאי דיווח הכנסות או נישומים שרכשו נכסים וטרם דיווחו עליהם.

הצהרת הון ראשונה

כאמור, הצהרת ההון הראשונה נדרשת לרוב בעת פתיחת תיק לראשונה ברשות המיסים, כלומר בעת שינוי מעמדו של נישום לנישום החייב בדיווח על פי פקודת מס הכנסה. לכן, נישום יגיש הצהרת הון ראשונה בשנה הראשונה לפתיחת תיק העסק העצמאי או החברה בע"מ שהקים. הצהרת ההון הראשונה נחשבת לחשובה מכולם שעל פיה יתבססו כל הצהרות ההון שיבואו לאחריה, לכן יש חשיבות רבה בדיוק הנתונים ובעריכת ההצהרה ע"י גורם הבקיא בפרטים ובעל הניסיון המתאים.

 משרדנו מספק שירות זה מזה שנים רבות. לאחריה, יבואו הצהרת ההון השנייה וכך הלאה, על פי דרישת רשות המיסים. במקרה זה, יש להכין השוואת הון על מנת לספק הסברים בדבר הגידול בהון בין השוואה בין הצהרת ההון הנוכחית להצהרת ההון הקודמת.

תפקיד הדוח

הדוח בנוי במבנה שבו הנישום מפרט את כל נכסיו והתחייבויותיו ומספק אסמכתאות רשמיות לכל נכס/התחייבות כאמור. הפער בין סכום הנכסים לסכום ההתחייבויות יהיה סך ההון שעליו הנישום צריך להצהיר.

תפקיד הדוח הינו לבדוק את הקיטון/גידול ברכוש הנישום לאורך תקופת זמן ארוכה, כאשר רשות המיסים מחפשת האם ישנו פער בלתי סביר ביחס להכנסותיו או הון שגדל בצורה שאינה סבירה. באמצעות ההפרשים בין הנכסים וההתחייבויות, פקיד השומה יכול לעשות הצלבה בין הדוח לבין הדוח האישי שהגיש הנישום ולבחון האם הנישום לא דיווח על הכנסה כזו או אחרת, או שמא לנישום יש נכס בלתי מוצהר, לדוגמה: נישום המצהיר על הכנסות משכר דירה בדוח האישי, אך לא כולל את הדירה בטופס הצהרת ההון.

מועד הגשת הצהרת הון

נדרש להגיש את הצהרת ההון תוך 120 ימים מיום הדרישה המצוין על גבי דוח הצהרת ההון שמקבל הנישום מרשות המיסים.

מילוי הצהרת הון

נישומים רבים נתקלים בשאלה מהי הדרך הנכונה למילוי הצהרת הון ובמי ניתן להיעזר בעת מילוי ההצהרה. מילוי הצהרת הון נעשה ברוב המקרים בסיוע רואי חשבון. כפי שנאמר בתחילה, טופס הצהרת הון הינו דיווח חשוב מאוד שמשפיע רבות על הנישום ומשפחתו לאורך כל חיי העסק. לכן, מומלץ בייחוד בעת הגשת הצהרת הון ראשונה, להסתייע בגורם מוסמך כדי לא להחסיר פרטים שיסייעו לנישומים בעתיד.

 

השוואת הון

אחת לכמה שנים, בדרך כלל תקופה של בין 4 ל- 6 שנים, רשות המיסים עורכת ביקורת המשמשת להשוואת הון בין הצהרת ההון הנוכחית של הנישום להצהרת ההון הקודמת.

השלכות אי הגשת הצהרה

נישום שמחליט להתעלם מהגשת הצהרת הון חשוף להליכים אזרחיים הכוללים קנסות ובדיקת ספרים, ועד כדי הליכים פליליים משום שהדבר עלול להצביע על העלמת הכנסות או נכסים של הנישום או מי מבני משפחתו.

מקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון    

https://www.golang.co.il

מערכת וואי פיי   

https://ypay.co.il/

פייסבוק   

https://www.facebook.com/Ypay.co.il/

תוכנת וואי פיי   

https://www.golang.co.il/article31

חשבונית דיגיטלית חינם   

https://www.golang.co.il/article35

מדריך לפתיחת תיק במע"מ 

https://www.golang.co.il/article36

פתיחת תיק במס הכנסה 

https://www.golang.co.il/article37

חשבונית ירוקה 

https://www.golang.co.il/article38

פתיחת עסק 

https://www.golang.co.il/article75

פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ  

https://www.golang.co.il/article90

דוח שנתי 

https://www.golang.co.il/article92 

החזר מס | החזר מס לשכירים    

https://www.golang.co.il/article93

דוח שנתי עוסק פטור     

https://www.golang.co.il/article94

דוח שנתי      

https://www.golang.co.il/article96  

חשבונית דיגיטלית 

https://www.golang.co.il/article97

פתיחת עסק 

https://www.golang.co.il/article98

דוח שנתי    

https://www.golang.co.il/article3

הצהרת הון   

https://www.golang.co.il/article4

הוצאות מוכרות לעצמאים וחברות      

https://ypay.co.il/front/article/4 

עוסק פטור או מורשה? 

https://ypay.co.il/front/article/7 

איך פותחים עסק ברשיות המס?      

https://ypay.co.il/front/article/8 

סליקה 

https://ypay.co.il/front/article/14 

הנהלת חשבונות דיגיטלי אונליין       

https://ypay.co.il/front/article/16 

דוח שנתי עוסק פטור         

https://ypay.co.il/front/article/18 

תוכנה לניהול עסק קטן בחינם        

https://ypay.co.il/front/article/19 

תוכנת הנהלת חשבונות חינם        

https://ypay.co.il/front/article/21 

המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה 

https://ypay.co.il/front/article/22 

איך מגישים דוח למס הכנסה          

https://ypay.co.il/front/article/23 

דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה          

https://ypay.co.il/front/article/24 

איך לפתוח תיק במס הכנסה            

https://ypay.co.il/front/article/25 

שירותי סליקה לעסקים קטנים באינטרנט 

https://ypay.co.il/front/article/26 

חתימה דיגיטלית חינם       

https://ypay.co.il/front/article/28 

שירותים חשבונאיים 

https://ypay.co.il/front/article/29 

מערכת הנהלת חשבונות חינם 

https://ypay.co.il/front/article/30 

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם  

https://ypay.co.il/front/article/32 

מדריך לשימוש ב - YPAY שלב ההגדרות 

https://ypay.co.il/front/article/34 

חברה בעמ 

https://ypay.co.il/front/article/35 

טפסים לרשויות המס         

https://ypay.co.il/front/article/37 

מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה 

https://ypay.co.il/front/article/40 

פנסיה חובה לעצמאיים 

https://ypay.co.il/front/article/42/ 

עוסק פטור מורשה או חברה         

https://ypay.co.il/front/article/44 

תכנון מס לשנת 2017  

https://ypay.co.il/front/article/46 

דוח שנתי|דוח שנתי לעוסק מורשה|דוח שנתי לעוסק פטור   

https://ypay.co.il/front/article/49 

החזר מס לשכירים | החזר מס  

https://ypay.co.il/front/article/50 

דוח שנתי לעוסק פטור         

https://ypay.co.il/front/article/51

חשבונית ירוקה | חשבונית ירוקה חינם 

https://ypay.co.il/front/article/52 

פתיחת חברה בעמ|הקמת חברה בעמ 

https://ypay.co.il/front/article/53 

פתיחת תיק במס הכנסה 

https://ypay.co.il/front/article/54 

דוח שנתי לעוסק מורשה 

https://ypay.co.il/front/article/55 

הקמת עוסק מורשה|פתיחת עוסק מורשה        

https://ypay.co.il/front/article/57 

הגשת דוח שנתי למס הכנסה   

https://ypay.co.il/front/article/58 

עוסק פטור או מורשה?   

https://ypay.co.il/front/article/59 

דוח שנתי|דוח שנתי לעוסק פטור|דוח שנתי לעוסק מורשה           

https://ypay.co.il/front/article/60 

דוח שנתי|דוח שנתי לעוסק פטור|דוח שנתי לעוסק מורשה        

https://ypay.co.il/front/article/61 

מדרגות מס 2018

https://ypay.co.il/front/article/62

משרד רואה חשבון בעידן דיגיטלי 

https://ypay.co.il/front/article/63

הוצאה מוכרת לחברות לעצמיים 

https://ypay.co.il/front/article/64

סליקה | מערכת סליקה | סליקת כרטיסי אשראי

https://ypay.co.il/front/article/65

סרטונים מומלצים

דוח שנתי למס הכנסה

https://www.youtube.com/watch?v=K_9rMhUJxts
דוח שנתי לעוסק פטור 

https://www.youtube.com/watch?v=L0WzCMOM12M
דוח שנתי לעוסק מורשה 

https://www.youtube.com/watch?v=8ImGVAVQipk
החזר מס לשכירים 

https://www.youtube.com/watch?v=DzsKsc7pl2I
דוח שנתי 

https://www.youtube.com/watch?v=P3MBZKD1tCs
פתיחת עסק 

https://www.youtube.com/watch?v=EvqSGheqQgs
עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ ? 

https://www.youtube.com/watch?v=rM_c9DdWQTo
פתיחת תיק במעמ | חברה בעמ 

https://www.youtube.com/watch?v=9ViV5fgSvTY
פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ 

https://www.youtube.com/watch?v=utEgeYy-I1E
דוח שנתי 

https://www.youtube.com/watch?v=mvRFFeqy3qY
חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית 

https://www.youtube.com/watch?v=l4Xcre1PJY0
חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה 

https://www.youtube.com/watch?v=LjjaSLGlCLc

תמונה 7.png