הצהרת הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל על רכוש והתחייבויות ליום מסוים עפ"י דרישת רשות המיסים, המוגשת ע"י נישומים מסוימים לרשות המיסים, עפ"י סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה.

הצהרת ההון כוללת דיווח על רכוש והתחייבויות במסגרת העסק, רכוש והתחייבויות פרטיים של הנישום, בן/בת זוגו וילדיו שבשנת המס טרם מלאו להם 18 שנה.

בעת הגשת הצהרת הון יש להמציא את המסמכים הבאים לאימות הפרטים המוצהרים: אישור יתרות מחברות הביטוח, אישור יתרות של חשבונות בנק, קופות גמל, קרנות השתלמות, אישור על תכולת הבית, חוזי רכישת נדל"ן, מסמכי רכישת ניירות ערך וכיו"ב.

הצהרת ההון משמשת, בין היתר, לאיתור נכסים שלא דווחו הכנסות בגינם, הכנסות מחו"ל שלא דווחו וכן כל גידול הון בלתי מוסבר. לאור האמור, נדרשת תשומת לב מיוחדת לשמירת מסמכים המעידים על גידול בהון/שימוש בכספים, כגון: מסמכי רכישת/מכירת נכסים, מתנות, העברות כספים בין בני משפחה, הוצאות מיוחדות (אירועים משפחתיים משמעותיים וכיו"ב), זכיות וכיו"ב.

 

חבות בהגשת הצהרת הון

פקודת מס הכנסה לא קובעת פרק זמן מסוים שבו כל נישום מחויב להגיש הצהרת הון למס הכנסה, אך, מידי שנה, נישומים שפתחו תיק לראשונה ברשות המיסים, בין אם מדובר בתיק של חברה בע"מ או בתיק של עסק עצמאי, נדרשים להגיש הצהרת הון ראשונה לרשות המיסים. בנוסף, רשות המיסים תפנה באופן ייזום לנישומים שלגביהם קיים חשש לאי דיווח הכנסות או נישומים שרכשו נכסים וטרם דיווחו עליהם.

הצהרת הון ראשונה

כאמור, הצהרת ההון הראשונה נדרשת לרוב בעת פתיחת תיק לראשונה ברשות המיסים, כלומר בעת שינוי מעמדו של נישום לנישום החייב בדיווח על פי פקודת מס הכנסה. לכן, נישום יגיש הצהרת הון ראשונה בשנה הראשונה לפתיחת תיק העסק העצמאי או החברה בע"מ שהקים. הצהרת ההון הראשונה נחשבת לחשובה מכולם שעל פיה יתבססו כל הצהרות ההון שיבואו לאחריה, לכן יש חשיבות רבה בדיוק הנתונים ובעריכת ההצהרה ע"י גורם הבקיא בפרטים ובעל הניסיון המתאים.

 משרדנו מספק שירות זה מזה שנים רבות. לאחריה, יבואו הצהרת ההון השנייה וכך הלאה, על פי דרישת רשות המיסים. במקרה זה, יש להכין השוואת הון על מנת לספק הסברים בדבר הגידול בהון בין השוואה בין הצהרת ההון הנוכחית להצהרת ההון הקודמת.

תפקיד הדוח

הדוח בנוי במבנה שבו הנישום מפרט את כל נכסיו והתחייבויותיו ומספק אסמכתאות רשמיות לכל נכס/התחייבות כאמור. הפער בין סכום הנכסים לסכום ההתחייבויות יהיה סך ההון שעליו הנישום צריך להצהיר.

תפקיד הדוח הינו לבדוק את הקיטון/גידול ברכוש הנישום לאורך תקופת זמן ארוכה, כאשר רשות המיסים מחפשת האם ישנו פער בלתי סביר ביחס להכנסותיו או הון שגדל בצורה שאינה סבירה. באמצעות ההפרשים בין הנכסים וההתחייבויות, פקיד השומה יכול לעשות הצלבה בין הדוח לבין הדוח האישי שהגיש הנישום ולבחון האם הנישום לא דיווח על הכנסה כזו או אחרת, או שמא לנישום יש נכס בלתי מוצהר, לדוגמה: נישום המצהיר על הכנסות משכר דירה בדוח האישי, אך לא כולל את הדירה בטופס הצהרת ההון.

מועד הגשת הצהרת הון

נדרש להגיש את הצהרת ההון תוך 120 ימים מיום הדרישה המצוין על גבי דוח הצהרת ההון שמקבל הנישום מרשות המיסים.

מילוי הצהרת הון

נישומים רבים נתקלים בשאלה מהי הדרך הנכונה למילוי הצהרת הון ובמי ניתן להיעזר בעת מילוי ההצהרה. מילוי הצהרת הון נעשה ברוב המקרים בסיוע רואי חשבון. כפי שנאמר בתחילה, טופס הצהרת הון הינו דיווח חשוב מאוד שמשפיע רבות על הנישום ומשפחתו לאורך כל חיי העסק. לכן, מומלץ בייחוד בעת הגשת הצהרת הון ראשונה, להסתייע בגורם מוסמך כדי לא להחסיר פרטים שיסייעו לנישומים בעתיד.

 

השוואת הון

אחת לכמה שנים, בדרך כלל תקופה של בין 4 ל- 6 שנים, רשות המיסים עורכת ביקורת המשמשת להשוואת הון בין הצהרת ההון הנוכחית של הנישום להצהרת ההון הקודמת.

השלכות אי הגשת הצהרה

נישום שמחליט להתעלם מהגשת הצהרת הון חשוף להליכים אזרחיים הכוללים קנסות ובדיקת ספרים, ועד כדי הליכים פליליים משום שהדבר עלול להצביע על העלמת הכנסות או נכסים של הנישום או מי מבני משפחתו.

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

מערכת וואי פיי
פייסבוק    
תוכנת וואי פיי      

דוח שנתי   

החזר מס | החזר מס לשכירים
דוח שנתי עוסק פטור
דוח שנתי       
דוח שנתי     
הצהרת הון     

הוצאות מוכרות לעצמאים וחברות    
זוגות שעובדים יחד באותו עסק YPAY

עוסק פטור או מורשה

איך פותחים עסק ברשויות המס?

מערכת סליקה

דוח שנתי עוסק פטור

תוכנה לניהול עסק קטן בחינם
תוכנת הנהלת חשבונות חינם

המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה

איך מגישים דוח למס הכנסה 

דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה 

איך לפתוח תיק במס הכנסה

שירותי סליקה לעסקים באינטרנט

חתימה דיגיטלית חינם

שירותים חשבונאיים

מערכת הנהלת חשבונות חינם

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם

חשבונית דיגיטלית חינם

מדריך לשימוש בוואי פיי שלב ההגדרות חברה בע"מ

מסלולי מיסוי להכנסות שכירות מדירת מגורים

טפסים לרשויות המס

מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה 

פנסיה חובה

עוסק פטור או מורשה או חברה

תכנון מס

מענק עבודה

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

החזר מס לשכירים | החזר מס

חשבונית ירוקה | חשבונית ירוקה חינם

פתיחת חברה בעמ | הקמת חברה בעמ

פתיחת תיק במס הכנסה | פתיחת תיק לעוסק פטור | פתיחת תיק לעוסק מורשה

דוח שנתי לעוסק מורשה

תיקון 42 לחוק מע"מ

הקמת עוסק מורשה | פתיחת עוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה

עוסק פטור או מורשה

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים

מדרגות מס 2018-2020

משרד רואה חשבון בעידן דיגיטלי

הוצאות מוכרות לחברות ועצמאיים

סליקה | מערכת סליקה | סליקת כרטיסי אשראי

סליקה אינטרנטית – איך מתחילים

חברת סליקה מומלצת

ממשק API

חנות וירטואלית

השוואת מחירים חנות וירטואלית

המוצרים והשירותים של חברת YPAY

השקעות בשוק ההון

מערכת CRM

הפקת חשבונית בחינם

 

סרטונים מומלצים

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

החזר מס לשכירים

דוח שנתי

פתיחת עסק 

עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ פתיחת תיק במעמ | חברה בעמ

פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ

דוח שנתי

חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית 

חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה 

מערכת סליקה

חברה בע"מ קטנה

הנהלת חשבונות און ליין 

ניהול חברה בע"מ 

תמונה 7.png