רואה חשבון|רו"ח נשיא גולן|ראיית חשבון|רואי חשבון|מאזן חברה|ביקורת שנתית|מאזן מבוקר|משרד רו"ח ותיק

רואה חשבון|רו"ח|ראיית חשבון|רואי חשבון|נשיא גולן 

מאזן חברה|ביקורת שנתית|מאזן מבוקר|משרד רו"ח ותיק

 

מאזן של חברה הינו חלק מחבילת הדוחות הכספיים שיש להגיש לרשויות. המאזן כולל בתוכו תיאור המצב הכספי נכון לסוף שנה (31.12) בחברות פרטיות, ואילו בחברות ציבוריות מתווסף לדיווח השנתי גם דיווח רבעוני שמוגש מידי סוף רבעון לבורסה לניירות ערך. המאזן נערך ע"י החברה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים שהחברה החליטה לאמץ ( תקנים ישראליים או בינלאומיים). נציין כי חברה ציבורית חייבת לפעול לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS). רו"ח המבקר של החברה אחראי על ביקורת הדוחות הכספיים ומחווה את דעתו עליהם על ידי שימוש בכללי ביקורת מקובלים ובכללם חוקים, תקנים, גילויי דעת וכיו"ב. בחברה ציבורית, רו"ח המבקר של החברה אחראי על סקירת הדוחות הכספיים.

 

מבנה

בצדו הראשון של המאזן מופיעים כל נכסי העסק, בחלוקה לנכסים שוטפים ( לדוגמה: יתרות בחשבונות בנק, פיקדונות לזמן קצר, חובות של לקוחות וכיו"ב) ולנכסים שאינם שוטפים ( לדוגמה: רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה וכיו"ב). בצדו השני של המאזן מופיעים התחייבויות החברה, בחלוקה להתחייבויות שוטפות ( לדוגמה: הלוואות לזמן קצר, חובות לספקים וכיו"ב) ולהתחייבויות שאינן שוטפות ( לדוגמה: הלוואות לזמן ארוך, אגרות חוב לזמן ארוך וכיו"ב). בנוסף, בצד זה מופיע ההון העצמי של החברה המורכב בדרך כלל מהון המניות, פרמיה, עודפים וקרנות שונות. כך, שהנכסים= התחייבויות+ הון עצמי.

שימושים

ראשית, המאזן משמש את בעלי המניות של החברה בכדי ללמוד על מצבה הכספי של החברה נכון לתום אותה שנה. בנוסף לכך, מאזן החברה יכול לשמש גם את נושי החברה כדי ללמוד על מצבה ולעמוד על יכולת הפירעון של חובותיה. יתר על כן, כל חברה נדרשת להגיש את המאזן כחלק מהדוחות הכספיים המבוקרים לרשם החברות לאחר תום הביקורת של רו"ח המבקר. כמו כן, נדרש להגיש אותם גם לרשות המיסים ובמקרים מסוימים לגופים נוספים שדורשים לראות דוחות כספיים מבוקרים, לדוגמה בנקים, על מנת לתת אשראי לחברות.

הגשת דוחות וטפסים

חברה נדרשת להגיש לרשות המיסים טפסים מסוימים בגמר הביקורת. טופס 6111 הינו טופס שמשודר באופן מקוון לרשות המיסים המיועד לחברות שמחזורם גבוה מהמחזור הקבוע בחוק, ובנוסף טופס 1214 החייבים בהגשתו, טופס זה מסביר על הכנסות החברות בארץ ובחו"ל בשנת המס שלגביה הוגש הדוח. ללא קשר להגשת הטפסים שהוצגו לעיל, יש להציג את כלל הדוחות הכספיים המבוקרים לרשות המיסים.

קישורים 

נשיא גולן ושות' רואי חשבון https://www.golang.co.il
מערכת וואי פיי https://ypay.co.il/
פייסבוק https://www.facebook.com/Ypay.co.il/
תוכנת וואי פיי https://www.golang.co.il/article31
חשבונית דיגיטלית חינם https://www.golang.co.il/article35
מדריך לפתיחת תיק במע"מ https://www.golang.co.il/article36
פתיחת תיק במס הכנסה https://www.golang.co.il/article37
חשבונית ירוקה https://www.golang.co.il/article38
פתיחת עסק https://www.golang.co.il/article75
פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ https://www.golang.co.il/article90
דוח שנתי https://www.golang.co.il/article92 
החזר מס | החזר מס לשכירים https://www.golang.co.il/article93
דוח שנתי עוסק פטור https://www.golang.co.il/article94
דוח שנתי https://www.golang.co.il/article96  
חשבונית דיגיטלית https://www.golang.co.il/article97
פתיחת עסק https://www.golang.co.il/article98
דוח שנתי https://www.golang.co.il/article3
הצהרת הון https://www.golang.co.il/article4
הוצאות מוכרות לעצמאים וחברות https://ypay.co.il/front/article/4 
עוסק פטור או מורשה? https://ypay.co.il/front/article/7 
איך פותחים עסק ברשיות המס? https://ypay.co.il/front/article/8 
סליקה https://ypay.co.il/front/article/14 
הנהלת חשבונות דיגיטלי אונליין https://ypay.co.il/front/article/16 
דוח שנתי עוסק פטור https://ypay.co.il/front/article/18 
תוכנה לניהול עסק קטן בחינם https://ypay.co.il/front/article/19 
תוכנת הנהלת חשבונות חינם https://ypay.co.il/front/article/21 
המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/22 
איך מגישים דוח למס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/23 
דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה https://ypay.co.il/front/article/24 
איך לפתוח תיק במס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/25 
שירותי סליקה לעסקים קטנים באינטרנט https://ypay.co.il/front/article/26 
חתימה דיגיטלית חינם https://ypay.co.il/front/article/28 
שירותים חשבונאיים https://ypay.co.il/front/article/29 
מערכת הנהלת חשבונות חינם https://ypay.co.il/front/article/30 
שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם https://ypay.co.il/front/article/32 
מדריך לשימוש ב - YPAY שלב ההגדרות https://ypay.co.il/front/article/34 
חברה בעמ -  https://ypay.co.il/front/article/35 
טפסים לרשויות המס https://ypay.co.il/front/article/37 
מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה  https://ypay.co.il/front/article/40 
פנסיה חובה לעצמאיים https://ypay.co.il/front/article/42/ 
עוסק פטור מורשה או חברה  https://ypay.co.il/front/article/44 
תכנון מס לשנת 2017 https://ypay.co.il/front/article/46 
דוח שנתי|דוח שנתי לעוסק מורשה|דוח שנתי לעוסק פטור  https://ypay.co.il/front/article/49 
החזר מס לשכירים | החזר מס | https://ypay.co.il/front/article/50 
דוח שנתי לעוסק פטור https://ypay.co.il/front/article/51
חשבונית ירוקה | חשבונית ירוקה חינם  https://ypay.co.il/front/article/52 
פתיחת חברה בעמ|הקמת חברה בעמ https://ypay.co.il/front/article/53 
פתיחת תיק במס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/54 
דוח שנתי לעוסק מורשה https://ypay.co.il/front/article/55 
הקמת עוסק מורשה|פתיחת עוסק מורשה https://ypay.co.il/front/article/57 
הגשת דוח שנתי למס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/58 
עוסק פטור או מורשה? https://ypay.co.il/front/article/59 
דוח שנתי|דוח שנתי לעוסק פטור|דוח שנתי לעוסק מורשה 

https://ypay.co.il/front/article/60 

דוח שנתי לעצמאיים  https://ypay.co.il/front/article/61 

מדרגות מס 2018 https://ypay.co.il/front/article/62 

משרד רואה חשבון בעידן דיגיטלי https://ypay.co.il/front/article/63 

הוצאה מוכרת לחברות ועצמאיים https://ypay.co.il/front/article/64 

סליקה | מערכת סליקה | מערכת סליקת אשראי https://ypay.co.il/front/article/65 

סרטונים מומלצים

דוח שנתי למס הכנסה https://www.youtube.com/watch?v=K_9rMhUJxts
דוח שנתי לעוסק פטור https://www.youtube.com/watch?v=L0WzCMOM12M
דוח שנתי לעוסק מורשה https://www.youtube.com/watch?v=8ImGVAVQipk
החזר מס לשכירים https://www.youtube.com/watch?v=DzsKsc7pl2I
דוח שנתי https://www.youtube.com/watch?v=P3MBZKD1tCs
פתיחת עסק https://www.youtube.com/watch?v=EvqSGheqQgs
עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ ? https://www.youtube.com/watch?v=rM_c9DdWQTo
פתיחת תיק במעמ | חברה בעמ https://www.youtube.com/watch?v=9ViV5fgSvTY
פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ https://www.youtube.com/watch?v=utEgeYy-I1E
דוח שנתי https://www.youtube.com/watch?v=mvRFFeqy3qY
חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית https://www.youtube.com/watch?v=l4Xcre1PJY0
חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה https://www.youtube.com/watch?v=LjjaSLGlCLc