רואה חשבון|רו"ח|ראיית חשבון|רואי חשבון|נשיא גולן

|מאזן חברה|ביקורת שנתית|מאזן מבוקר|משרד רו"ח ותיק

 

 

 

 

 

מאזן של חברה הינו חלק מחבילת הדוחות הכספיים שיש להגיש לרשויות. המאזן כולל בתוכו תיאור המצב הכספי נכון לסוף שנה (31.12) בחברות פרטיות, ואילו בחברות ציבוריות מתווסף לדיווח השנתי גם דיווח רבעוני שמוגש מידי סוף רבעון לבורסה לניירות ערך. המאזן נערך ע"י החברה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים שהחברה החליטה לאמץ ( תקנים ישראליים או בינלאומיים). נציין כי חברה ציבורית חייבת לפעול לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS). רו"ח המבקר של החברה אחראי על ביקורת הדוחות הכספיים ומחווה את דעתו עליהם על ידי שימוש בכללי ביקורת מקובלים ובכללם חוקים, תקנים, גילויי דעת וכיו"ב. בחברה ציבורית, רו"ח המבקר של החברה אחראי על סקירת הדוחות הכספיים.

 

מבנה

בצדו הראשון של המאזן מופיעים כל נכסי העסק, בחלוקה לנכסים שוטפים ( לדוגמה: יתרות בחשבונות בנק, פיקדונות לזמן קצר, חובות של לקוחות וכיו"ב) ולנכסים שאינם שוטפים ( לדוגמה: רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה וכיו"ב). בצדו השני של המאזן מופיעים התחייבויות החברה, בחלוקה להתחייבויות שוטפות ( לדוגמה: הלוואות לזמן קצר, חובות לספקים וכיו"ב) ולהתחייבויות שאינן שוטפות ( לדוגמה: הלוואות לזמן ארוך, אגרות חוב לזמן ארוך וכיו"ב). בנוסף, בצד זה מופיע ההון העצמי של החברה המורכב בדרך כלל מהון המניות, פרמיה, עודפים וקרנות שונות. כך, שהנכסים= התחייבויות+ הון עצמי.

שימושים

ראשית, המאזן משמש את בעלי המניות של החברה בכדי ללמוד על מצבה הכספי של החברה נכון לתום אותה שנה. בנוסף לכך, מאזן החברה יכול לשמש גם את נושי החברה כדי ללמוד על מצבה ולעמוד על יכולת הפירעון של חובותיה. יתר על כן, כל חברה נדרשת להגיש את המאזן כחלק מהדוחות הכספיים המבוקרים לרשם החברות לאחר תום הביקורת של רו"ח המבקר. כמו כן, נדרש להגיש אותם גם לרשות המיסים ובמקרים מסוימים לגופים נוספים שדורשים לראות דוחות כספיים מבוקרים, לדוגמה בנקים, על מנת לתת אשראי לחברות.

הגשת דוחות וטפסים

חברה נדרשת להגיש לרשות המיסים טפסים מסוימים בגמר הביקורת. טופס 6111 הינו טופס שמשודר באופן מקוון לרשות המיסים המיועד לחברות שמחזורם גבוה מהמחזור הקבוע בחוק, ובנוסף טופס 1214 החייבים בהגשתו, טופס זה מסביר על הכנסות החברות בארץ ובחו"ל בשנת המס שלגביה הוגש הדוח. ללא קשר להגשת הטפסים שהוצגו לעיל, יש להציג את כלל הדוחות הכספיים המבוקרים לרשות המיסים.

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

מערכת וואי פיי
פייסבוק    
תוכנת וואי פיי      

דוח שנתי   

החזר מס | החזר מס לשכירים
דוח שנתי עוסק פטור
דוח שנתי       
דוח שנתי     
הצהרת הון     

הוצאות מוכרות לעצמאים וחברות    
זוגות שעובדים יחד באותו עסק YPAY

עוסק פטור או מורשה

איך פותחים עסק ברשויות המס?

מערכת סליקה

דוח שנתי עוסק פטור

תוכנה לניהול עסק קטן בחינם
תוכנת הנהלת חשבונות חינם

המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה

איך מגישים דוח למס הכנסה 

דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה 

איך לפתוח תיק במס הכנסה

שירותי סליקה לעסקים באינטרנט

חתימה דיגיטלית חינם

שירותים חשבונאיים

מערכת הנהלת חשבונות חינם

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם

חשבונית דיגיטלית חינם

מדריך לשימוש בוואי פיי שלב ההגדרות חברה בע"מ

מסלולי מיסוי להכנסות שכירות מדירת מגורים

טפסים לרשויות המס

מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה 

פנסיה חובה

עוסק פטור או מורשה או חברה

תכנון מס

מענק עבודה

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

החזר מס לשכירים | החזר מס

חשבונית ירוקה | חשבונית ירוקה חינם

פתיחת חברה בעמ | הקמת חברה בעמ

פתיחת תיק במס הכנסה | פתיחת תיק לעוסק פטור | פתיחת תיק לעוסק מורשה

דוח שנתי לעוסק מורשה

תיקון 42 לחוק מע"מ

הקמת עוסק מורשה | פתיחת עוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה

עוסק פטור או מורשה

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים

מדרגות מס 2018-2020

משרד רואה חשבון בעידן דיגיטלי

הוצאות מוכרות לחברות ועצמאיים

סליקה | מערכת סליקה | סליקת כרטיסי אשראי

סליקה אינטרנטית – איך מתחילים

חברת סליקה מומלצת

ממשק API

חנות וירטואלית

השוואת מחירים חנות וירטואלית

המוצרים והשירותים של חברת YPAY

השקעות בשוק ההון

מערכת CRM

הפקת חשבונית בחינם

 

סרטונים מומלצים

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

החזר מס לשכירים

דוח שנתי

פתיחת עסק 

עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ פתיחת תיק במעמ | חברה בעמ

פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ

דוח שנתי

חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית 

חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה 

מערכת סליקה

חברה בע"מ קטנה

הנהלת חשבונות און ליין 

ניהול חברה בע"מ 

רואה חשבון|רו"ח נשיא גולן|ראיית חשבון|רואי חשבון|

מאזן חברה|ביקורת שנתית|מאזן מבוקר|משרד רו"ח ותיק

image-63-730x470.jpg