תלושי שכר

מעסיק מחויב למסור לעובדו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם, לא יאוחר מתשעה ימים שלאחר המועד שבו עליו לשלם את השכר. תלוש השכר הינו מסמך החשוב לעובד במהלך בירור זכויותיו מול ביטוח לאומי, רשות המיסים וכיו"ב. באמצעות תלוש השכר, העובד יכול לבדוק את תנאי העסקתו ואם שולמו לו כל זכויותיו על פי חוק והסכמי העבודה.

תלוש השכר

תלוש השכר מתחלק לשני סוגי מידע: מידע פורמאלי ומידע שכרי.

מידע פורמאלי כולל:

 1. פרטים מזהים של העובד.

 2. שם המעסיק+ מספר הח.פ.

 3. אופן תשלום השכר- באמצעות העברה בנקאית או שיק.

 4. ציון שכר המינימום לאותו חודש בו מופק השכר.

מידע שכרי כולל:

 1. ותק העובד.

 2. פירוט תקופת עבודתו שבגינה משולם השכר.

 3. מספר ימי המחלה וימי החופש שעומדים לרשותו בתחילת החודש, ניצול ויתרת זכאותו לסוף החודש.

 4. שכר הבסיס של העובד, שעות נוספות, בונוסים, תוספות.

 5. פירוט החזר הוצאות נסיעה.

 6. פירוט דמי הבראה.

 7. היקף העבודה (היקף המשרה של העובד).

 8. ניכויים מהשכר (ביטוח לאומי, מס בריאות, קופת גמל, קרן השתלמות וכיו"ב).

 9. סך השכר החייב במס.

הנחיות כלליות

עסק המעוניין להעסיק עובדים, תחילה עליו לפתוח תיק ניכויים בביטוח לאומי וברשות המיסים. לאחר מכן, בעל העסק יקבל פנקס ניכויים שבאמצעותו ידווח לרשויות המס על השכר ששולם לעובדים ויעביר לרשויות המס את המס שניכה מהם.

חשיבות הפקת תלושי השכר במשרדנו

 1. הכנה והפקה של תלושי השכר על ידי חשבי שכר מקצועיים ומנוסים.

 2. יישום מיידי של כל עדכוני המס והוראות רשות המיסים.

 3. הכנת טפסים לרשויות המס: ט' 102, ט' 126, ט' 106 וכיו"ב.

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

מערכת וואי פיי
פייסבוק    
תוכנת וואי פיי      

דוח שנתי   

החזר מס | החזר מס לשכירים
דוח שנתי עוסק פטור
דוח שנתי       
דוח שנתי     
הצהרת הון     

הוצאות מוכרות לעצמאים וחברות    
זוגות שעובדים יחד באותו עסק YPAY

עוסק פטור או מורשה

איך פותחים עסק ברשויות המס?

מערכת סליקה

דוח שנתי עוסק פטור

תוכנה לניהול עסק קטן בחינם
תוכנת הנהלת חשבונות חינם

המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה

איך מגישים דוח למס הכנסה 

דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה 

איך לפתוח תיק במס הכנסה

שירותי סליקה לעסקים באינטרנט

חתימה דיגיטלית חינם

שירותים חשבונאיים

מערכת הנהלת חשבונות חינם

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם

חשבונית דיגיטלית חינם

מדריך לשימוש בוואי פיי שלב ההגדרות חברה בע"מ

מסלולי מיסוי להכנסות שכירות מדירת מגורים

טפסים לרשויות המס

מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה 

פנסיה חובה

עוסק פטור או מורשה או חברה

תכנון מס

מענק עבודה

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

החזר מס לשכירים | החזר מס

חשבונית ירוקה | חשבונית ירוקה חינם

פתיחת חברה בעמ | הקמת חברה בעמ

פתיחת תיק במס הכנסה | פתיחת תיק לעוסק פטור | פתיחת תיק לעוסק מורשה

דוח שנתי לעוסק מורשה

תיקון 42 לחוק מע"מ

הקמת עוסק מורשה | פתיחת עוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה

עוסק פטור או מורשה

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים

מדרגות מס 2018-2020

משרד רואה חשבון בעידן דיגיטלי

הוצאות מוכרות לחברות ועצמאיים

סליקה | מערכת סליקה | סליקת כרטיסי אשראי

סליקה אינטרנטית – איך מתחילים

חברת סליקה מומלצת

ממשק API

חנות וירטואלית

השוואת מחירים חנות וירטואלית

המוצרים והשירותים של חברת YPAY

השקעות בשוק ההון

מערכת CRM

הפקת חשבונית בחינם

 

סרטונים מומלצים

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

החזר מס לשכירים

דוח שנתי

פתיחת עסק 

עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ פתיחת תיק במעמ | חברה בעמ

פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ

דוח שנתי

חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית 

חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה 

מערכת סליקה

חברה בע"מ קטנה

הנהלת חשבונות און ליין 

ניהול חברה בע"מ 

 

 1.