top of page

סקטור היי טק

היי-טק הינו שם כולל של תעשיות העוסקות בטכנולוגיה מתקדמת. בדרך כלל משתמשים במונח כאשר מדברים על תעשיות הקשורות לתחום המחשב, אך ניתן להשתמש בו גם לתעשיות האלקטרוניקה, הביוטכנולוגיה וכיו"ב.

כידוע, מדינת ישראל הינה אחת מהמדינות המובילות בתחום ההייטק. במשך השנים הוקמו עשרות אלפי חברות שונות בעיסוקים שונים בתחום ההייטק בישראל. יחד עם זאת, הקמת חברה הייטק כרוכה בסיכונים רבים משום שבדרך כלל היזמים הינם מתכנתים ללא רקע בעולם החשבונאות ו/או המיסים. להליך הקמת החברה יש השפעה מכרעת הן במהלך ניהולה השוטף והן בעת מכירת החברה במידה ותהיה בשלב מאוחר יותר. לכן, הקמת חברת הייטק וכל השירותים הנלווים מצריכים ייעוץ מקצועי אשר ניתן דרך קבע על ידי משרדינו.

משרדינו מעניק את השירותים הבאים לחברות בתחום:

 • ליווי בהליך הקמת החברה.

 • הנהלת חשבונות.

 • ביקורת דוחות כספיים.

 • ייצוג מול רשויות המס (דוחות מיוחדים, דיוני שומה, ניכויים וכיו"ב).

 • ייעוץ מס- הכוונה להקמת מבנה האחזקות הנכון, תוך ניצול אופטימלי של חוקי המס על מנת להקטין ככל שניתן את חבות המס של החברה ובעלי מניותיה, במהלך חיי החברה ובמהלך מכירתה.

 • ייעוץ כלכלי- הערכות שווי, בדיקות נאותות וכיו"ב.

 • הכנת דוחות למשקיעים ולבנקים.

 • הכרות עם החוקים.

 • בדיקת זכאויות להטבות שונות ו/או מענקים מהמדען הראשי.

משרדינו עובד כבר עשרות שנים עם חברות מובילות בתחום בכל הנושאים, כגון:

 • חברות הייטק

 • חברות תוכנה

 • חברות חומרה

 • חברות הזנק

תחום ההייטק הינו תחום סבוך גם בתחומי החשבונאות והמיסים ולכן חשוב להיוועץ במשרד רואי חשבון הבקיא בכל ההיבטים של ביקורת הייטק, חוק לעידוד השקעות הון וכיו"ב, כדי שבעלי המניות של החברה יוכלו להמשיך ולעסוק בתחום עיסוקם ללא הפרעות.

bottom of page