top of page

סקטור ביטוח

במדינת ישראל פועלות עשרות חברות בסקטור הביטוח והבנקאות. מדובר בסקטור סבוך עם כללי ביקורת ומס מסובכים ומיוחדים בגלל מהות הפעילות של החברות.

לשם כך, נדרש להיוועץ עם רואה חשבון מקצועי אשר עוסק בתחום ומכיר לעומק את סקטור הביטוח והבנקאות. משרדינו יש התמחות מקצועית נרחבת בתחום הביטוח, בין לקוחותינו נמנות סוכנויות ביטוח רבות.

סקטור הביטוח הינו מורכב עקב כפיפותו לרגולטור במשרד האוצר שנקרא אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון. הרגולטור מפרסם מידי יום עדכונים, הנחיות וחוזרים מקצועיים לחברות הביטוח ולסוכנויות הביטוח.

הוראות אלו הינן חשובות ויש לעקוב אחריהן מידי יום על מנת לעמוד בהוראות החוק.

משרדינו מעניק את השירותים הבאים ומתמחה בתחום זה:

  • הנהלת חשבונות.

  • ביקורת דוחות כספיים.

  • ייצוג מול רשויות המס (דוחות מיוחדים, דיוני שומה, ניכויים וכיו"ב).

  • ייעוץ מס.

  • ייעוץ כלכלי.

  • הכרות עם החוקים הרלוונטיים.

  • עדכון חברות הביטוח והסוכנויות בהוראות הרגולטוריות הרלוונטיות אליהן.

  • הכנת דוחות מיוחדים לבנקים ולרגולטור.

 

בחירה נכונה של רואה חשבון תאפשר לחברה להיות תמיד במרכז העניינים בתחום הביטוח, להתעדכן אודות השינויים הרגולטוריים של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ותנצל באופן אופטימלי את הטבות המס הניתנות לחברות ביטוח.

bottom of page