top of page

דו"ח שנתי 

דו"ח שנתי|דו"ח שנתי לעוסק מורשה|דו"ח שנתי לעוסק פטור|דוח שנתי|

דוח שנתי למס הכנסה |דו"ח שנתי לשנת המס 2021|דוח שנתי למס 2021|

דו"ח שנתי לבעל מניות בחברה 

מי נדרש להגיש דוח?

במסגרת תיקון 161 לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מהדוחות לשנת המס 2008, נדרש כל יחיד החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, שהייתה לו במהלך אותה שנת מס הכנסה מעסק, ממשכורת או ממשלח יד להגיש את הדוח השנתי באופןן מקוון.

איזה טופס יש למלא?

הדוח האישי מוגש באופן מקוון בטופס שנקרא 1301. בטופס יש פירוט של כל ההכנסות, הניכויים, הפסדים מועברים והפטורים של החייב בהגשת דוח אישי. דוח אישי מוגש על כלל הכנסות התא המשפחתי ולכן, נישום נשוי נדרש להגיש את הדוח גם על הכנסותיו של אשתו וילדיו עד גיל 18, הנישום ייקרא בטופס "בן הזוג הרשום".

מהו הסעיף הקובע להגשת דוח? 

מי ברשימה? 

הסעיף הקובע מי חייב בהגשת דוח שנתי הינו סעיף 131 המפרט ברשימה ארוכה את הנישומים החייבים בדיווח לרשות המיסים (לדוגמה: בעלי הכנסה ממשלח יד, בעלי הכנסה מעסק וכיו"ב). יחד עם זאת, ישנן תקנות הפוטרות אנשים מסוימות מהגשת דוח אישי, ועל כן יש לבחון כל סוג הכנסה בנפרד האם מפיק ההכנסה בהגשת דוח אישי, או לאו. בנוסף לכך, בטופס נדרש הנישום למלא את פרטיו האישיים על מנת לדעת את הפטורים להם הוא זכאי, נקודות הזיכוי, הזיכויים וכיו"ב ( לדוגמה: זיכוי במס ליישובים מסוימים, פטור לנכה, זיכוי לילד מוגבל יכולת וכיו"ב).

עד מתי ניתן להגיש דוח שנתי?

בדרך כלל, מועד הגשת הדוח האישי הינו לא יאוחר מיום ה-30/04 של השנה העוקבת עבור נישום שכיר שחייב בהגשת הדוח. ואילו נישום החייב בהגשת דוח מקוון יוכל להגיש לא יאוחר מיום ה-30/05 של השנה העוקבת. יחד עם זאת, להגשת הדוח באמצעות מייצג יש יתרונות רבים, כגון: ייעוץ והכוונה לבחירת מסלולי המיסוי הכדאיים לנישום ( לדוגמה: הכנסה משכר דירה- ישנם 5 מסלולים שונים שתוצאת המס ביניהן תהיה שונה ועל כן יש לקבל ייעוץ מקצועי לתשלום המס המינימאלי ככל שניתן), ייעוץ והדרכה בדבר ההוצאות המותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה והוצאות שאינן מותרות בניכוי, קבלת אורכה בהגשת הדוח השנתי, וכיו"ב.

מהו טופס 6111?

טופס 6111 הוא נספח לדוח האישי, בו מפורטים נתוני רווח והפסד של הנישום במהלך שנת המס שלגביה מוגש הדוח. טופס זה חייב בהגשה לבעלי הכנסה מעסק או ממשלח יד מעל לתקרה הנקבעה בחוק.

 

האם יש קנס בגין אי הגשת דוח? 

אי הגשת הדוח האישי במועד ללא אישור קבלת אורכה ממס הכנסה, תגרור הטלת קנסות במישור האזרחי, עד כדי הגשת כתב אישום פלילי, שכן אי הגשת דוח אישי הינה עבירה פלילית על פי פקודת מס הכנסה שדינה מאסר שנה או קנס, או שני העונשים יחדיו.

 

מה משמעות אי הגשת דו"ח? 

במקרה של אי הגשת דוח, פקיד השומה רשאי לערוך שומה על פי מיטב השפיטה, שמשמעותה לקבוע את הכנסתו החייבת של הנישום באופן עצמאי, מבלי לקבל את רישומי הכנסותיו והוצאותיו של הנישום, דבר שעלול גרום תשלום מס ביתר.

משרדינו מלווה מזה שנים רבות עצמאיים וחברות בהגשת דוחותיהם האישיים של בעלי המניות/ בעלי העסקים בנוסף לדוחות נוספים שצריכים להגיש לרשויות המס. 

לצפיה לחצו על הסרטון 

שירותים נוספים

משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות', משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם 

פתיחת תיק בחינם
למי שממשיך לנהל את הנהלת החשבונות במשרדנו / הדו"ח השנתי 
אתם מוזמנים לפנות לקבלת הצעה 03-5607767  או במייל Golan@GolanG.co.il או בלינק המצ"ב 
  

 

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך - מידע ללא הגבלה 

לינקים למקורות שונים

דוח שנתי עוסק פטור
דוח שנתי       

דוח שנתי עוסק פטור

דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים

 

סרטונים מומלצים

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

bottom of page