top of page

סקטור הרכב

סקטור הרכב הינו שם כולל לכל החברות המתעסקות בתחום הרכב ושירותים נלווים, כגון:

  • חברות המחזיקות בזיכיון להפצת רכבים.

  • חברות ליסינג.

  • חברות יבואני רכב.

שוק הרכב הישראלי הינו מורכב ומשתנה בין ביקוש למכוניות חדשות לבין מכוניות יד שניה. בנוסף, ישנם שינויים תכופים בפקודת מס הכנסה ובתקנותיה הנוגעות לחברות העוסקות בתחום הרכב להן השפעה ישירה על הרווח/הפסד של החברה. היכרות עם השינויים הנוגעים לחברות בתחום והשינויים הנוגעים לאופן חישוב המיסוי לעובדים ומעסיקים בקשר לזקיפת שווי רכב.

בנוסף, בפני החברות עומדת שאלת כדאיות החכרת רכב מחברת ליסינג או רכישת רכב יד ראשונה, בכל הקשור למיסוי החל על העובד, השוני במחירי החלפים, עלות הטיפולים השוטפים, עלות ההשקעה הראשונית וכיו"ב. כל המאפיינים הללו והתחרות הגוברת, הפכו את שוק הרכב לשוק רלוונטי ותחרותי בין חברות הליסינג לחברות יבואני הרכב.

כל המאפיינים הללו והתחרות העזה, מחייבת כל חברה העוסקת בתחום הרכב, בין אם היא חברה ליבוא רכבים או חברת ליסינג, מוסך או יבואן חלפים לשכור רואה חשבון שמתמחה בתחום על מנת שילווה באופן צמוד את החברה.

משרדינו מעניק את השירותים הבאים לחברות בתחום:

  • ליווי בהליך הקמת החברה.

  • הנהלת חשבונות.

  • ביקורת דוחות כספיים.

  • ייצוג מול רשויות המס (דוחות מיוחדים, דיוני שומה, ניכויים וכיו"ב).

  • ייעוץ מס- בדיקת ההטבות הניתנות בעולם הרכב ( פחת מואץ, שחלוף וכיו"ב).

  • ייעוץ כלכלי- הערכות שווי, בדיקות נאותות וכיו"ב.

  • הכרות עם החוקים הרלוונטיים.

bottom of page