top of page

סקטור מקצועות חופשיים

סקטור המקצועות החופשיים כולל בתוכו את כל העצמאיים והחברות המתעסקים במקצוע חופשי, לדוגמה: רואי חשבון, אדריכלים, מעצבים, צלמים, סופרים, מעצבים, רופאים וכיו"ב.

חוקי המס מתייחסים באופן שונה לבעלי המקצועות החופשיים ולכן יש צורך בליווי צמוד של רואה חשבון הבקיא בתחום ובעל ניסיון רב.

בנוסף, ישנן הגבלות של חלק מהאיגודים האמונים על המקצועות החופשיים וחוק החברות שיש להכירם, לדוגמה: שלא ניתן לרשום חברת רואי חשבון בעירבון מוגבל.

למשרדינו יש את הידע הרחב ביותר בתחום והניסיון הנדרש כדי לאפשר לבעל המקצוע החופשי להמשיך ולעסוק בעבודתו ואנו ננהל עבורו את כל העניינים הכספיים הקשורים לחשבונאות ומיסים.

משרדינו מעניק את השירותים הבאים ומתמחה בתחום זה:

  • ליווי בהליך פתיחת העסק.

  • עזרה ברישום העסק בכל רשויות המס.

  • הנהלת חשבונות.

  • הכנת משכורות.

  • ביקורת דוחות כספיים.

  • ייצוג מול רשויות המס (דוחות מיוחדים, דיוני שומה, ניכויים וכיו"ב).

  • ייעוץ מס.

  • ייעוץ כלכלי.

  • הכרות עם החוקים הרלוונטיים.

  • בחינת הזדמנויות עסקיות.

bottom of page