top of page

תכנון מס לסוף שנת 2017

סוף שנת המס מתקרבת וחשוב להתכונן, בתקופה הזו יש לבצע תכנון מס מקיף על מנת לחסוך במס .בתקופה זו יש לבצע פעולות שיתנו לך כבעל העסק הטבות מס מקסימאליות . הטבות אלו חוסכות כסף ... והרבה .

יש לדאוג ליישם את כל ההצעות שמתאימות לעסק , לא ניתן ליישם את הכול , לכל עסק יש את הייחודיות שלו ואת הצרכים שלו , ולכן כל עסק מתנהל באופן שונה :

להלן רשימה הצעות שעליך לעבור על כולן , אנו כאן נעזור לך להתאים את אותן הצעות לעסקך .

 

הוראות ניהול החשבונות החלות על העסק. 

כל שנה יש לבדוק את  הוראות החוק החלות על העסק בניהול ספרי החשבונות. ישנם מספר נקודות הקשורות  לאופיו של  העסק  : מחזור שנתי , מספר מועסקים .

ועל פי כך נקבע ספרי חשבונות.  בסוף כל שנת יש לבדוק אם חלו שינויים במחזורים וכד'  המחייבים שינוי מעמד או ניהול פנקסים שונה למשל חד צידית או כפולה , ישנן חברות המחויבות לשדר pcn   דיווח מקוון למע"מ בגלל היקף המחזור  . הקריטריון נקבע על פי נתוניו של העסק  בגין שנה קודמת , אי מילוי התנאים וצורת הרישום ילוו בקנסות וביקורות .
 

עדכון מקדמות לביטוח לאומי

לקראת סוף השנה יש לבצע חישוב (צפי) אם שילמת יותר או פחות ביטוח לאומי .

נהוג לערוך חישוב שכזה במהלך חודשים ספטמבר אוקטובר .

החזר מס גבוה מידי , מוביל לביקורות של רשויות המס 

תשלום נמוך מידי במהלך השנה , גורם לעיוות ולבעיות תזרים ,  כאשר יש להוסיף סכום גבוה מידי בעת הגשת השומה .

עצמאי משלם מקדמות לביטוח לאומי במשך השנה ו -52% מהסכום ששילם מוכרות כניכוי למס הכנסה. אם יש צורך בכך, ניתן להגדיל את המקדמות השוטפות על ידי הגשת בקשה לביטוח לאומי. כמו כן מומלץ לשלם את יתרת החוב לביטוח לאומי עד סוף שנת המס כדי להגדיל את הסכום שמותר בניכוי. ראוי לציין כי תשלום לביטוח לאומי בכרטיס אשראי מוכר על ידי מס הכנסה כבר בשנת המס הנוכחית גם אם העסקה הייתה בתשלומים.

 

עדכון מקדמות למס הכנסה

כנ"ל גם במס הכנסה , יש לבצע חישוב (צפי) אם שילמת יותר או פחות למס הכנסה  .

גם כאן נהוג לערוך חישוב שכזה במהלך חודשים ספטמבר אוקטובר .

החזר מס גבוה מידי , מוביל לביקורות של רשויות המס 

תשלום נמוך מידי במהלך השנה , גורם לעיוות ולבעיות תזרים ,  כאשר יש להוסיף סכום גבוה מידי בעת הגשת השומה .

 

ניכוי במקור מלקוחות 

במהלך שנת המס הלקוחות מנכים לעסקך ניכוי מס במקור . למעשה זה כסף שנוכה לך מהכנסתך והועבר למס הכנסה כמקדמות על חשבון אותה שנת מס .

ולכן לקראת סוף השנה יש לוודא שניכו לך מס בצורה תקינה וכן הניכוי מתאים לאישור שאותו אתה מחזיק בידך .

במהלך השנה עליך לשמור את הספחים של השקים ובסוף השנה לאסוף מכל הלקוחות אישור שמאשר כי הם ניכוי לך מס במקור במהלך השנה, ולהתאים אותם לסכומים שדווחו למס הכנסה בפנקס המקדמות.
 את האישור הנ"ל עליך להעביר לרואה החשבון המטפל בדו"ח השנתי שלך , כדי  שסכום זה , שנוכה לך,   יילקח לך בחשבון בעת חישוב גובה המס . כל פספוס של אישור, יכול לעלות בהרבה מאוד כסף .

 

עיתוי הכנסות והוצאות 

הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות.

דחיית הכנסות קבלת הכנסות לאחר שנת המס , תביא להקטנת חבות המס בשנה השוטפת. כמובן שיש לבצע דחייה כזו אך ורק באופן חוקי, כלומר,  חובה לרשום הכנסה שנתקבלה גם בסוף השנה אולם אין חובה לדרוש את התקבול לסוף השנה.

הקדמת הוצאות – הכוונה הינה לבצע הוצאות שבכל מקרה עמדת לבצע , אולם הקדמתן תקטין את חבות המס השנה , לאלה המדווחים על בסיס מזומן – בעלי מקצועות חופשיים וכדומה , יש חובה לשלם את ההוצאות בפועל ולא להסתפק רק בקבלת החשבונית למועד סוף שנת המס.

 

הפסדים מניירות ערך 

אחד הדברים שעל הלקוח לספק לרואה החשבון שלו הוא טופס 867 . זהו דוח שמגיע מהבנק ובו נרשמים הכנסתיו ממכירת ני"ע, דיבידנד, וריבית פיקדונות שקיבל.
בנוסף בדוח עצמו מופיע לעיתים הפסד מני"ע כאשר הלקוח הפסיד באותה שנת מס או בשנים קודמות , ואל כן אסור לפספס את ההזדמנות לקזז הפסדים של השנה או של שנים קודמות מול הרווחים שנוצרו השנה . אפילו שהם לא מאותו סוג , ניתן לקזז .

הינכם מוזמנים לקבל יעוץ בנושא זה במשרדי על מנת לנצל את מלוא ההטבה .

 

חובות אבודים 

סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה קובע  כי "חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח-יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, שהחובות נעשו רעים בשנת המס, וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו, להנחת דעתו של הפקיד, כחובות שנעשו רעים בשנת המס" יותרו בניכוי "אף אם זמן פירעונם של החובות הרעים או המסופקים חל לפני תחילתה של שנת המס". כמו כן , "כספים שנגבו בשנת המס לחשבון סכומים שנמחקו או שנוכו לפני כן בשל חובות רעים או מסופקים, ינהגו בהם לעניין פקודה זו כמו בתקבולים של העסק או משלח היד לאותה שנה".

כאשר הדיווח הוא על בסיס מזומן  - אם החוב שנתהווה בעסק או במשלח היד ,  הפך ל"חוב רע" בשנת המס, רשאי בעל העסק לרשום זאת כהוצאה בספרים באותה שנה. אך אם בהמשך הדרך הלקוח יגבה את החוב הנ"ל , זה יחשב כהכנסה .

בנושא זה מומלץ להתייעץ עם משרדנו , הנושא סבוך ומורכב . וכל מקרה נבחן לגופו .

 

ספירת מלאי 

יש לערוך ספירת מלאי ביום 31/12 בכל שנה! במקרים מיוחדים ניתן לבצע את ספירת המלאי במהלך 10 ימים לפני או אחרי התאריך הנ"ל (יש לקבל אישור מפקיד השומה) ועריכת ההתאמות הדרושות על מנת להגיע לנתונים שהיו ביום 31/12. את הספירה יש לערוך בשלב ראשון באופן כמותי, ואת הערכת השווי של המלאי לפי מחירי עלות או שוק הנמוך מבניהם.  . דפי הספירה יהיו ממוספרים מראש,ירשם עליהם שם העסק,מועד הספירה וחתימה. יש להעריך מלאי "איטי" או "מלאי מת" אותו ניתן יהיה לגרוע או להעריך בשווי נמוך על מנת להביא לידי ביטוי את ירידת ערכו בהקטנת הרווח השנתי. לצורך תכנון מס מומלץ  לממש מלאי בערך נמוך

 

ניצול הפסדים 

תכנון נכון יעיל ומקצועי מאפשר לנישום/ ללקוח לחסוך הרבה מס . אי ידיעת החוק יכולה לגרום לנזק מהותי ללקוח ולאיבוד הכנסה .

לא תמיד ניתן לקזז הפסדים , בקיזוז למעשה ישנם סלים ולא תמיד ניתן לערבב בין הסלים . למשל הפסד מועבר משנה קודמת לא ניתן לקזזו מול הכנסה ממשכורת בשנה נוכחית זו . כמו כן לא ניתן לקזז הפסד מנכס א מול רווח מנכס ב . אלא מאותו נכס בלבד. הפסד עסקי מועבר לא ניתן לקזז מול הכנסות משכר דירה .

ההחלטה אם ואיפה לקזז מורכבת . מומלץ להתייעץ עם משרדנו כדי לקבל את מקסימום החיסכון במס .

 

תרומות  

סעיף 46 לפקודה מס הכנסה מעניק זיכוי ממס בשיעור 35% למי שתרם למוסד ציבורי שאושרה על ידי נציבות מס הכנסה. מינימום התרומה שתעניק זיכוי הינה סך של 190 ₪ לשנה, והסכום המרבי בעדו יינתן זיכוי הינו הנמוך מבין סכום השווה ל-30% מההכנסה החייבת או סכום של 9,295,000 ₪ לשנה.סכום תרומה העולה על 30% מההכנסה החייבת, או על התקרה לתרומה, יועבר לשנות המס הבאות וניתן לזיכוי המס בשלוש שנות המס העוקבות, ובתנאי שסכום התרומה בכל אותן שלוש שנים לא יעלה על התקרה כאמור הניתנת לזיכוי.


הוצאות מחזוריות

יש לבדוק שבמהלך השנה נרשמו  כל ההוצאות שחוזרות על עצמן כגון , שכ"ד ארנונה חשמל , מים , טלפון , פלאפון וכד'

 

הוצאות רכב 

לקראת סוף השנה יש לבדוק כי כל ההוצאות הקשורות לרכב נרשמו כגון:

הוצאות אחזקה , דלק , רישיון רכב , ביטוח חובה מקיף וצד ג' . אם זה רכב המשמש להובלה יש לבדוק החזר בלו על הסולר , המדובר במאות שקלים בחודש .

בנוסף אם הרכב מוצמד לעובד , יש לבדוק שהופרש עליו שווי רכב . רכב שצמוד לעובד ואין עליו שווי – ההוצאה לא תוכר למעסיק .

 

נסיעות לחו"ל

נסיעות לחו"ל הן  הוצאה מוכרת בתנאים מסוימים .

יש צורך בהכנת דוח נסיעה בו יפורטו כל הפרטים הנוגעים לנסיעה : מטרתה  העסקית  תאריכי נסיעה , מסמכים המעידים על כך שהנסיעה הייתה לטובת העסק . ולא למטרה פרטית . ישנן עודפות על נסיעות, שיש לחשב כאשר ישנן הוצאות שגבוהות מן המותר על פי חוק . יש לצרף את כל המסמכים לדוח הנסיעה עם פירוט על הנסיעה .

 

תשלום מקדמות בגין שכר דירה 

שכר דירה במסלול מס של 10% חייבים לשלם את המקדמות בגין שכר דירה שקיבלו בשנה השוטפת עד סוף השנה . ישנם מספר מסלולים שניתן לשלם בהם הכנסה משכ"ד , אנו ממליצים לך לקבל מאיתנו ייעוץ בנושא זה .

עיתוי פתיחת עסק 

יחיד ששוקל לפתוח עסק בסוף שנת המס או בתחילתה של השנה הבאה צריך לשקול אם הקדמת פתיחת התיק לסוף השנה כדאית מבחינת המס . עליו לקחת בחשבון את כל הכנסתיו בשנה הנוכחית ולבדוק האם הכנסתו נמוכה או גבוהה , ולפיכך לקבל את ההחלטה אם לפתוח את העסק . לעיתים הכנסתו של לקוח מאוד גבוהה כך שהוא יעדיף לפתוח אותה בשנה הבאה ולמעשה לדחות את המס בשנה מלאה .

 

מתנות ללקוחות 

יש  להכין רשימת לקוחות לסוף השנה , שקיבלו מתנות בשנת המס . המתנה תוכר עד גובה התקרה . התנאי הוא שזה באמת לקוח אמיתי ולא פיקטיבי . וכן גודלו של הלקוח מהווה הצדקה למתן המתנה ולגודלה .


פנסיית חובה וקופת גמל  לעובדים 

יש  להפקיד לקופת הפיצויים של העובדים עד סוף השנה ,על מנת  להשלים את חבות הפיצויים לעובדים. הוצאה זו תהיה מוכרת בשנת המס בה שולמה בפועל

 

תכנון משיכת דיבידנד 

בעל חברה יכול לתכנן את שכרו כך שישלם מס אופטימאלי כאשר יקבל דיבידנד מהחברה בנוסף לשכרו החודשי. כידוע , אין חבות בדמי ביטוח לאומי על דיבידנד והמס הינו 30% . לעיתים , חלוקת דיבידנד נחשבת לרווח הון ולכן אם ישנו הפסד הון מני"ע אזי ניתן לקזז ביניהם . כמו כן יתרת בעל המניות בחברה בחובה . מומלץ  לסגור אותה לפני תום השנה  .


החזר הלוואות בעלים לחברה 

סגירת הלוואות לקראת סוף השנה של בעלי המניות .


מחזור הכנסות העסק 

לפני סוף השנה יש להיערך גם לשינוי סיווג של העסק או לדברים נוספים שקשורים לניהול הספרים של העסק למשל שיגור מקוון למע"מ וכן ניכוי מס במקור , שינוי שיטת ניהול החשבונות מחד צידי לדו צידי . והדבר תלוי בחלקו , בגובה המחזור שנוצר בשנת המס

 

כתב : נשיא גולן רואה חשבון 

bottom of page