טבלת תקרות להפקדה לקופת גמל,    קרן השתלמות ופנסיה לשנת המס 2017